Treuren om Peter

21 december 2020

Het sociale hart van Herentals staat stil.

Bewegingspunt Herentals, de lokale afdeling van beweging.net voor Herentals, Noorderwijk en Morkhoven is diepbedroefd en verslagen door het zo abrupte overlijden van onze goede vriend en strijdmakker Peter Bellens, die ons verlaten heeft in de nacht van 20 op 21 december.

Dingen die je niet ziet aankomen, snijden het diepste in je vel. We voelen ons bijzonder getroffen en verdrietig omdat we afscheid moeten nemen van Peter. Het moet hard zijn voor het gezin van Peter om nu – héél plots en onverwacht – afscheid te nemen van een zo gedreven echtgenoot en papa, die zoveel liefde en warmte gegeven heeft aan zoveel mensen. We bieden Hilde, Yannah, Ilene, Mara en Ranne ons diepste medeleven aan en wensen zijn hele familie veel sterkte in deze onwezenlijke tijd.

Doorvoeld sociaal beleid

Met Peter verliest bewegingspunt Herentals, en beweging.net in het algemeen, een man uit de duizend. Peter was niet alleen een bijzonder gepassioneerde CD&V-mandataris; hij was ook een man van de christelijke werknemersbeweging in hart en nieren, die op alle niveaus waar hij actief was een doorvoeld sociaal beleid waarmaakte, ten dienste van iedereen die het wat lastiger heeft in onze samenleving.

Zijn verwezenlijkingen zijn te talrijk om hier te kunnen opnoemen. Alleen al de laatste jaren zorgde hij in Herentals voor het Wijkgezondheidscentrum (toen nog als gedeputeerde), voor de start van de Buurtzorgnetwerken, voor de Fietsbieb, en zeker ook voor broodnodige extra steun aan mensen, verenigingen, instellingen en organisaties die het moeilijk hebben in deze coronatijd.

Hij had nog zoveel ideeën en zoveel acties in zijn hoofd, die altijd vertrokken vanuit zijn diepgewortelde waarden van solidariteit, respect en goedhartigheid. Op alle fronten trok Peter ten strijde tegen discriminatie, uitsluiting en armoede en vocht hij voor een warmere en betere samenleving vol verbondenheid.

Zorgen voor Morgen

Vier jaar geleden zorgde Peter voor een heropleving van onze toenmalige beweging.net-kern. Hij vond het al veel langer zijn roeping en onze plicht om meer werk te maken van de vele uitdagingen die onze wereld te wachten staan op het vlak van zorg en welzijn. Peter bracht heel veel betrokkenen samen rond het thema, van individuele mantelzorgers over actieve senioren tot de algemeen directeurs van woonzorgcentra en thuiszorgdiensten. Het mondde uit in een fel gesmaakte rondetafelconferentie “Zorgen voor Morgen”, uniek voor een lokale tak van beweging.net. Het gelijkluidende memorandum vormde de basis voor een vernieuwd en dynamisch sociaal beleid in Herentals, dat Peter helemaal aan het uitvoeren was.

Iedereen aan boord

Die “Zorgen voor Morgen” gaven ook een nieuwe impuls aan onze werking in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Sinds begin 2019 hebben we de “sensorgroep” opgericht, waar we samen met lokale mandatarissen en vertegenwoordigers van het brede sociale veld , onze sensoren en voelsprieten uitsteken en de vinger aan de pols houden van het lokale sociale beleid. Peter was een van de drijvende krachten hierachter, en zorgde mee voor een vernieuwde missie en visie van onze lokale beweging, die we volop aan het uitrollen zijn. Die missie en visie zijn heel kort: “iedereen aan boord” en “alle hens aan dek”. Principes die Peter sinds jaar en dag in de praktijk bracht.

Peter Bellens vernieuwde mee onze missie en visie, maar dat betekent niet dat hij de aloude waarden en principes van onze christelijke werknemersbeweging overboord gooide. Integendeel, net nu lijken die waarden nog actueler te worden dan ze al waren. Peter geraakte de afgelopen jaren nog meer overtuigd dat we die waarden best allereerst lokaal waarmaken, in ons eigen Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

Zachte rebel

Zijn stijl was rechtdoorzee, zijn politieke intuïtie feilloos. Het “zien-oordelen-handelen” van Jozef Cardijn was zijn methodiek. En met pretoogjes vertelde hij ons recent nog hoe hij als leraar economie ook over priester Daens sprak, hoewel dat volgens de eindtermen niet mocht.

Want ook dat was Peter: een zachte rebel. Een koppigaard. Een kritische doorlichter van allerlei meningen en standpunten. Maar dat alles altijd ten dienste van zijn medemensen, vanuit een engagement dat voor velen onvoorstelbaar is.

Het sociale hart van Herentals staat even stil, maar zal opnieuw gaan kloppen.  Na een periode van verdriet en bezinning gaan we met bewegingspunt Herentals verder op de ingeslagen weg. We willen blijven wegen op het beleid en samen onze buurten en wijken verder verbinden en zelfs verwarmen. Dat is het beste we Peter kunnen geven.

Hoewel het nu een beetje kil is, flakkeren binnenkort onze vlammetjes weer op. Alle sensorleden van bewegingspunt Herentals steken een kaarsje aan. Letterlijk, vandaag nog. Maar vooral figuurlijk, om Peters vuur brandende te houden.

de sensorgroep van bewegingspunt Herentals