Wie zijn we?

Als netwerk van vrijwilligers, sociale bewegingen en organisaties gaan we met bewegingspunt Herentals voluit voor een Herentals, Morkhoven en Noorderwijk waarin iedereen mee kan en kan méédoen.

Het is onze drijfveer om oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen en behoeften in onze stad. Om beweging te brengen. Om onze ideeën en projecten kenbaar te maken bij beleidsmakers, over de partijgrenzen heen. Om zo effectief te wegen op het beleid. Om te doen.

Onze missie: iedereen aan boord

Bewegingspunt Herentals wil dat niemand uit de boot valt in een samenleving die te snel voortraast. Daarom willen we duurzame oplossingen vinden voor de problemen en behoeften van de polariserende samenleving van vandaag. Dat doen we door soepel samen te werken met vrijwilligers en allerhande organisaties, binnen een breed lokaal, regionaal en Vlaams netwerk.

Onze visie: alle hens aan dek

Op een vernieuwde manier willen we opnieuw een actieve sociale beweging zijn in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. We werken aan verruiming van ons netwerk over de grenzen van bestaande groepen, organisaties en structuren heen.

We willen alle hens aan dek: mensen verenigen en verbinden om van Herentals een warme, zorgzame en solidaire stad te maken. Iedereen krijgt daarbij kansen om te participeren en te pionieren. We ondersteunen nieuwe initiatieven en zetten die zelf ook mee op, in kleine en grote projecten. Zo worden we een gangmaker die kan wegen op het beleid.

  • In de eerste plaats willen we werk maken van een sterk sociaal beleid in Herentals, waarbij we ongelijkheid en onrechtvaardigheid aankaarten en aanpakken.
  • We verwerpen uitsluiting, discriminatie en racisme en komen op voor een duurzame leefomgeving waar het op alle vlakken goed is om te wonen, te werken en te leven.

Goed leven begint in je eigen buurt, en daarom zetten we sterk in op leefbare, warme en zorgzame buurten en wijken. (Ontdek meer rond buurtzorg) Zo versterken en vernieuwen we het sociale weefsel van onze samenleving. En houden we iedereen aan boord. Download onze missie- en visietekst.

Kriebelt het om mee een gangmaker te zijn?

Doe mee en laat van je horen.

We dromen ervan om mensen in beweging te brengen. Om samen onze stad te versterken. Met kleine en grote projecten. Met ideeën van onderuit.

Heb je zin om mee te doen?

Of schrijf in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze initiatieven.

Merci, vrijwilligers!

Opmerkelijk voor onze sociale beweging is de inzet van vele vrijwilligers. Voor de andere in je buurt, op het werk, in je leefomgeving. Zij doen het maar!

Onze partnerorganisaties:

Bewegingspunt Herentals is een lokale afdeling van beweging.net.