Categorieën
gezondheidszorg Herentals Zorgstad

Betaalbare gezondheidszorg voor iederéén in het wijkgezondheidscentrum

Wist je dat iedereen bij het wijkgezondheidscentrum in Herentals terecht kan voor toegankelijke eerstelijnszorg? Het gaat dan bijvoorbeeld over je afspraak bij de dokter, kinesist, psycholoog en maatschappelijk werker. Vanuit bewegingspunt Herentals zijn we erg trots op dit initiatief voor álle inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk. Ook zijn we blij dat gezondheidscentrum De Berk op de Molekens aansluit bij het wijkgezondheidscentrum. Zo hebben we in Herentals twee posten: in de Nonnenstraat en de Berkenlaan.

Niet alleen voor mensen in financiële nood

Rond het wijkgezondheidscentrum zweeft een beetje de misvatting dat het gericht is op mensen die het financieel moeilijker hebben. Mis dus. 😊 Want dit zorgconcept draait niet om het financiële, maar wel om een zo breed mogelijke en betaalbare eerstelijnszorg voor iedereen. Om mensen zoveel mogelijk uit de ziekenhuizen te houden. Want het gebeurt vandaag nog té veel dat mensen, om welke reden dan ook, te laat de weg naar zorg vinden.

Gratis voor de patiënt, laagdrempelig, een team

“Dit zorgmodel is gratis voor alle patiënten die ingeschreven zijn in ons wijkgezondheidscentrum”, legt centrumcoördinator Katrin Van Rillaer uit. “Voor hun consultatie betalen ze dus geen persoonlijke financiële bijdrage. Een bewuste keuze om de komst naar het wijkgezondheidscentrum laagdrempelig te houden. Én om zo zorguitstel te voorkomen. Het 3de voordeel is dat de patiënt direct kan gebruikmaken van het hele team.

Katrin Van Rillaer

“Met onze multidisciplinaire aanpak kunnen we samen als 1 team zorgen voor 1 patiënt.”

Katrin Van Rillaer, centrumcoördinator

Een concreet voorbeeld: Iemand komt op consultatie bij onze arts. Blijkt dat die persoon slecht te been is en gebaat is met een scootmobiel. Via onze maatschappelijk medewerker kunnen we de aanvraag voor de scootmobiel meteen regelen.”

En dat is de plus van dit zorgmodel:

Een zo breed mogelijke eerstelijnszorg onder 1 dak uitbouwen

Vandaag kan je in het wijkgezondheidscentrum terecht voor een consultatie bij een:

  • arts
  • verpleegkundige
  • kinesist
  • eerstelijnspsycholoog
  • vroedvrouw
  • maatschappelijk werker
  • (en binnenkort ook een diëtist)

Want eerstelijnszorg gaat niet alleen over je gezondheid, maar ook over je maatschappelijk welzijn. Door die verschillende disciplines onder één dak te brengen, is het wijkgezondheidscentrum een krachtig model voor mensen met meerdere problematieken. 

Menselijk en solidair systeem

Vanuit beweging.net is deze betaalbare gezondheidszorg altijd al een groot aandachtspunt geweest. Grote dank aan Peter Bellens die hiervoor als gedeputeerde voor de provincie Antwerpen daadwerkelijk geknokt heeft. Sowieso is Peter de stamvader van de wijkgezondheidscentra in de Kempen.

Bart Michiels

“De 2 wijkgezondheidscentra zijn een aanwinst voor de warme zorgstad die we willen zijn.”

Bart Michiels, schepen van Welzijn en Zorg

Bart Michiels is zijn opvolger als schepen voor welzijn en zorg, en vindt het wijkgezondheidscentrum al even waardevol. “Voor Herentals is het heel belangrijk dat we nu al op 2 plaatsen een wijkgezondheidscentrum hebben,” zegt Bart. “Zo kunnen we aan heel veel mensen heel laagdrempelige goede zorg bieden. Als je je aanmeldt bij het wijkgezondheidscentrum, dan stap je mee in een solidair systeem, en versterk je sowieso de hele werking. Per ingeschreven patiënt krijgt het wijkgezondheidscentrum een vergoeding. Mensen die minder zorg nodig hebben, zorgen zo voor meer kwalitatieve zorgverlening voor meer kwetsbare patiënten.”

TEJOkamer

De sfeer in het wijkgezondheidscentrum is ook totaal anders dan in een gewone dokterspraktijk. In het wijkgezondheidscentrum kan je meteen doorverwezen worden naar een kinesist of psycholoog die jouw eigen situatie goed kent. En de maatschappelijk werker kan je helpen met allerhande administratie.

Bovendien neemt het wijkgezondheidscentrum ook zijn verantwoordelijkheid op voor andere sociale projecten. “Zo biedt het wijkgezondheidscentrum binnenkort ook plaats aan een TEJOkamer: hier kunnen kinderen en jongeren terecht voor een babbel of verdere ondersteuning door vrijwillige therapeuten en psychologen”, legt Bart Michiels uit. “Tot nu toe was dat aanbod er alleen in Turnhout. Dankzij het wijkgezondheidscentrum kunnen we dat nu ook in Herentals opstarten. Daar mogen we heel blij mee zijn. ”

Gezondheidspromotie en samenwerking

Het wijkgezondheidscentra wil breder kijken dan de zorg an sich. Ook preventie staat hoog op de agenda. Actueel zijn bv. de infosessie rond bewegen en gezonde voeding. In de nabije toekomst staan ook een workshop mindfulness en de start van de rugschool door de kinesist op het programma.

En die brede kijk op toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg impliceert de wens om goed samen te werken met andere organisaties. Denk maar aan bv. het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Buurtgericht

Ook vanuit bewegingspunt zien we hier mooie kansen om samen te werken rond buurtzorg. “We zijn bezig met de opstart van een buurtzorgnetwerk op de Molekens,” zegt Bart Michiels. “Hopelijk vinden we daar ook kansen om samen te werken met vrijwilligers die mee willen helpen bij de werking van het wijkgezondheidscentrum in hun buurt.”

Vragen rond het wijkgezondheidscentrum in Herentals?

Check zeker de webpagina’s van de vestiging in de Nonnenstraat en De Berk. Met alle info over hoe je in te schrijven.

TIP: Het wijkgezondheidscentrum zoekt onthaalvrijwilligers. Interesse? Geef een seintje aan Kris Van Houdt op 0494 86 46 76.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *